Обслужване от СТМ
Оценка на риска по работни места
Обучение на персонала по БЗР
Разработване на фирмени документи съгласно нормативни изисквания
Организиране извършването на периодични, профилактични медицински прегледи и изследвания на работещите.
Организиране измервания на факторите на раб.среда и измервания по електробезопасност

ПОСЕТЕТЕ САЙТА ЛАБОРА 2005

Подобни проекти